m

Dự Án

m

Nhà máy Beer Tiger

Địa điểm: Văn Tảo, Thường Tín, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty Bia Đông Nam Á (APB)

Thời gian: 2000

AQH