m

Dự Án

m

Nhà máy Honda Việt Nam 3

Địa điểm: KCN Đồng Văn II, Duy Tiên, Hà Nam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Honda Việt Nam

Thời gian: 2012

AQH