m

Dự Án

m

Nhà máy Piaggio Việt Nam - Giai đoạn 2

Địa điểm: KCN Bình Xuyên, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư: Công ty TNHH PIAGGIO VIỆT NAM

Thời gian: 2011

AQH