m

Dự Án

m

Nhà máy sản xuất giày Regis

Địa điểm: xã Vân Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Chủ đầu tư: Công ty TNHH REGIS

Thời gian: 2017 - 2018

AQH