m

Dự Án

m

Nhà máy Giày Nike giai đoạn 3

Địa điểm: Xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Chủ đầu tư: Công ty TNHH GOLDEN VICTORY VIETNAM

Thời gian: 2020 - 2021

Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc, nahf xưởng X10, nhà tổng hợp H13

AQH