m

Dự Án

m

Nhà máy sản xuất giày Nike - Giai đoạn 1-2

Địa điểm: Nam Định

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam

Thời gian: GĐ 1: 2016 - 2017 GĐ 2: 2018 - 2019

AQH