m

Dự Án

m

Nhà máy Fuji Xerox

Địa điểm: KCN VSIP Hải Phòng, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Chủ đầu tư: Công ty FUJI XEROX Việt Nam

Thời gian: 2013

AQH