m

Dự Án

m

Nhà máy dệt Texhong

Địa điểm: KCN Texhong Hải Hà và KCN Hải Yên, tỉnh Quảng Ninh

Chủ sở hữu: Tập đoàn dệt may Texhong

Thời gian: GĐ 1: 2012 - 2013

GĐ 2: 2013 - 2014

GĐ 3: 2015 - 2016

GĐ 4: 2016 - 2017

AQH